BÚT ĐO NÔNG NGHIỆP CẦM TAY

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ và dung dịch hiệu chuẩn pH và EC Bluelab Care Kit
880.000 
Bút đo cầm tay EC dinh dưỡng Truncheon V2 Bluelab
3.890.000 
Bút đo cầm tay EC giá thể và đất Bluelab
9.590.000 
Bút đo cầm tay EC nước và dinh dưỡng Bluelab
2.950.000 
Bút đo cầm tay pH giá thể và đất Bluelab
5.890.000 
Bút đo cầm tay pH nước và dinh dưỡng Bluelab
3.490.000 
Dung dịch hiệu chuẩn EC Bluelab
280.000 
Dung dịch hiệu chuẩn pH Bluelab
280.000 
Dung dịch KCl bảo quản điện cực pH Bluelab
470.000 
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan