BÚT ĐO EC

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ bút đo cầm tay EC và pH Combo Meter Bluelab
9.090.000 VND
Bộ bút đo cầm tay EC và pH trong dung dịch Bluelab
6.390.000 VND
Bút đo cầm tay EC dinh dưỡng Truncheon Commercial Bluelab
3.890.000 VND
Bút đo cầm tay EC dinh dưỡng Truncheon V2 Bluelab
3.890.000 VND
Bút đo cầm tay EC giá thể và đất Bluelab
9.590.000 VND
Bút đo cầm tay EC nước và dinh dưỡng Bluelab
2.950.000 VND
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan