GIÁ THỂ TRỒNG CÂY

DANH MỤC SẢN PHẨM

Giá thể xơ dừa chưa xử lý 50/50
Liên hệ
Giá thể xơ dừa chưa xử lý 70/30
Liên hệ
Giá thể xơ dừa chưa xử lý 95/5
Liên hệ
Giá thể xơ dừa xử lý Canxi 50/50
Liên hệ
Giá thể xơ dừa xử lý Canxi 70/30
Liên hệ
Giá thể xơ dừa xử lý xả chát 95/5
Liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan