HỆ THỐNG TƯỚI

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ béc tưới phun mưa Israel F866
66.000 550.000 
Bộ béc tưới phun sương Israel F1914
66.000 550.000 
Bộ nhỏ giọt bù áp chia 2 ghim tưới KH2
162.000 1.350.000 
Bộ nhỏ giọt bù áp chia 4 ghim tưới KH4
246.000 2.050.000 
Bù áp nhỏ giọt Irritec 2 lít/giờ
40.800 340.000 
Bù áp nhỏ giọt Irritec 4 lít/giờ
43.200 360.000 
Bù áp nhỏ giọt Irritec 8 lít/giờ
43.200 360.000 
Dây nhỏ giọt DIAMOND 16mm
585 600.000 
Dây nhỏ giọt Irritec P1 16mm
2.500 4.250.000 
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan