HỆ THỐNG TƯỚI

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ béc tưới phun mưa Israel F866
66.000 VND550.000 VND
Bộ béc tưới phun sương Israel F1914
66.000 VND550.000 VND
Bộ điều khiển tích hợp tưới và nhà màng Tent-X
Liên hệ
Bộ nhỏ giọt bù áp chia 2 ghim tưới KH2
162.000 VND1.350.000 VND
Bộ nhỏ giọt bù áp chia 4 ghim tưới KH4
246.000 VND2.050.000 VND
Bù áp nhỏ giọt Irritec 2 lít/giờ
40.800 VND340.000 VND
Bù áp nhỏ giọt Irritec 4 lít/giờ
43.200 VND360.000 VND
Bù áp nhỏ giọt Irritec 8 lít/giờ
43.200 VND360.000 VND
Dây nhỏ giọt DIAMOND 16mm
585 VND600.000 VND
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan