BỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ điều khiển tích hợp tưới và nhà màng Tent-X
Liên hệ
Bộ điều khiển vi khí hậu nhà màng HYDRO-X (HCS-1)
Liên hệ
Bộ điều khiển vi khí hậu nhà màng HYDRO-X Plus (HCS-3)
Liên hệ
Bộ điều khiển vi khí hậu nhà màng HYDRO-X Pro (HCS-2)
Liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan