DÂY LDPE & PHỤ KIỆN

DANH MỤC SẢN PHẨM

Khóa số 8 ống LDPE 16mm
30.000 VND250.000 VND
Khởi thủy LDPE 16mm
60.000 VND500.000 VND
Khởi thủy LDPE 20mm
70.000 VND580.000 VND
Ống LDPE 16mm dày 1.2mm
1.000.000 VND
Ống LDPE 20mm dày 1.2mm
1.100.000 VND
Van khởi thủy LDPE 16mm
186.000 VND1.550.000 VND
Van khởi thủy LDPE 20mm
198.000 VND1.650.000 VND
Van nối ống LDPE 16mm
126.000 VND1.050.000 VND
Van nối ống LDPE 20mm
156.000 VND1.300.000 VND
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan