DÂY LDPE & PHỤ KIỆN

DANH MỤC SẢN PHẨM

Khóa số 8 ống LDPE 16mm
30.000 250.000 
Khởi thủy LDPE 16mm
60.000 500.000 
Khởi thủy LDPE 20mm
70.000 580.000 
Van khởi thủy LDPE 16mm
186.000 1.550.000 
Van khởi thủy LDPE 20mm
198.000 1.650.000 
Van nối ống LDPE 16mm
126.000 1.050.000 
Van nối ống LDPE 20mm
156.000 1.300.000 
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan