HỆ THỐNG LỌC

DANH MỤC SẢN PHẨM

Đồng hồ đo áp suất Irritec
335.000 VND
Lọc đĩa Irritec 34mm lưu lượng 5m3/giờ
230.000 VND
Lọc đĩa Irritec 42mm lưu lượng 10m3/giờ
385.000 VND
Lọc đĩa Irritec 60mm lưu lượng 30m3/giờ
3.450.000 VND
Lọc đĩa Irritec 90mm lưu lượng 50m3/giờ
4.500.000 VND
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan