VẬT TƯ NHÀ MÀNG - NHÀ LƯỚI

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bạt trải nền nhà màng
4.000.000 5.500.000 
Bẫy dính côn trùng FLYTRAP (dạng cuộn)
600.000 
Bẫy dính côn trùng FLYTRAP (dạng miếng)
35.000 
Dao cắt thu hoạch trái Harvest
45.000 
Dây treo nhà kính (sợi se nông nghiệp)
255.000 510.000 
Đế kê chậu F1
65.000 550.000 
Đế kê chậu F2
65.000 520.000 
Kẹp tròn giữ thân Hà Lan
5.000 35.000 
Lưới chống côn trùng GreenPro
16.300 6.588.000 
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan