MÀNG & LƯỚI NHÀ KÍNH

DANH MỤC SẢN PHẨM

Lưới chống côn trùng GreenPro
16.300 VND6.588.000 VND
Màng lợp nhà kính 5 lớp Ginegar (Israel)
15.500 VND18.600.000 VND
Màng lợp nhà kính 7 lớp RKW (Hyplast)
16.000 VND19.200.000 VND
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan