1. Trách nhiệm của Thegioinhanong

– Chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa cung cấp (mẫu mã, chủng loại, chất lượng, số lượng….)

– Có trách nhiệm giao hàng đúng thời gian, đúng địa điểm đã thỏa thuận với khách hàng.

– Tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng theo yêu cầu.

2. Trách nhiệm của Quý khách hàng

– Thanh toán đúng hẹn theo thỏa thuận với Thegioinhanong

– Sắp xếp người nhận hàng, kiểm tra chất lượng hàng hóa tại địa điểm giao hàng.

– Thông báo với nhân viên bán hàng nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình nhận hàng.