FINOM THAM DỰ CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2019 (TECHMART MEKONG 2019)

FINOM THAM DỰ CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2019 (TECHMART MEKONG 2019)

28/10/2019
FINOM THAM DỰ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HORTEX VIỆT NAM 2019

FINOM THAM DỰ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HORTEX VIỆT NAM 2019

21/03/2019
FINOM TẬP HUẤN NÔNG DÂN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT TẠI VĨNH LONG

FINOM TẬP HUẤN NÔNG DÂN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT TẠI VĨNH LONG

03/09/2019
FINOM PHỐI HỢP VỚI RIJK ZWAAN VIỆT NAM TỔ CHỨC BUỔI THỰC ĐỊA

FINOM PHỐI HỢP VỚI RIJK ZWAAN VIỆT NAM TỔ CHỨC BUỔI THỰC ĐỊA "KỸ THUẬT TRỒNG ỚT CHUÔNG" TẠI ĐÀ LẠT

28/08/2019
icon

Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)

Email: info@finom.vn
icon