Giới thiệu

Giải pháp

Hồ sơ năng lực

Sản phẩm

Kiến thức

Liên hệ

1

2

3

4

5

TƯỚI NHỎ GIỌT

Màng & Lưới lợp nhà kính
Bạt trải địa phủ cỏ
Phụ kiện nhà màng - nhà lưới
NHÀ MÀNG - NHÀ KÍNH
Ống thủy canh & phụ kiện
Thiết bị châm dinh dưỡng
HỆ THỐNG THỦY CANH
Giá thể ươm cây
Giá thể trồng cây
Giá thể đá trồng cây
GIÁ THỂ ƯƠM & TRỒNG CÂY
Bộ bút đo pH & EC Toolbox
Dung dịch hiệu chuẩn & bảo quản
Bộ vệ sinh & bảo quản điện cực Care KIT
Bút đo độ pH cầm tay
Bút đo độ EC cầm tay
Bút đo độ pH trong đất/giá thể
Bút đo EC/ Độ ẩm/ Nhiệt độ Pulse
Bút đo độ EC dung dịch Truncheon
Máy đo pH/ EC/ Nhiệt độ Combo Meter
BÚT ĐO PH & EC BLUELAB
Phân 
Phân 
Phân 
PHÂN BÓN
Tưới nhỏ giọt
Tưới cảnh quan
Hệ thống lọc
Dây LDPE & phụ kiện tưới
Bộ châm phân
Bộ điều khiển & thiết bị tự động
HỆ THỐNG TƯỚI
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000
Dây nhỏ giọt P1 IRRITEC dây nhỏ giọt P1 IRRITEC
Đã bán 50
3.000đ
đ3.000

DANH MỤC SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN FINOM

Văn phòng Đà Lạt:
32/24 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng Hồ Chí Minh:
78/15 Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 5053

Email: info@finom.vn

Mã Số Thuế: 0314850382 cấp ngày 13/03/2020 tại Lâm Đồng

GIỚI THIỆU

KIẾN THỨC

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Hệ thống tưới
Giải pháp nhà màng
Giá thể trồng trọt
Giải pháp sau thu hoạch
GIẢI PHÁP
Tin tức
Tuyển dụng
LIÊN HỆ
Hệ thống tưới
Vật tư nhà màng - Nhà lưới
Hệ thống thủy canh
Giá thể trồng/ ươm cây
Bút đo pH & EC Bluelab
Phân bón
SẢN PHẨM
Màng & Lưới lợp nhà kính
Bạt trải địa phủ cỏ
Phụ kiện nhà màng - nhà lưới
NHÀ MÀNG - NHÀ KÍNH
Ống thủy canh & phụ kiện
Thiết bị châm dinh dưỡng
HỆ THỐNG THỦY CANH
Giá thể ươm cây
Giá thể trồng cây
Giá thể đá trồng cây
GIÁ THỂ TRỒNG/ ƯƠM CÂY
Bộ bút đo pH & EC Toolbox
Dung dịch hiệu chuẩn & bảo quản
Bộ vệ sinh & bảo quản điện cực Care KIT
Bút đo độ pH cầm tay
Bút đo độ EC cầm tay
Bút đo độ pH trong đất/giá thể
Bút đo EC/ Độ ẩm/ Nhiệt độ Pulse
Bút đo độ EC dung dịch Truncheon
Máy đo pH/ EC/ Nhiệt độ Combo Meter
BÚT ĐO PH & EC BLUELAB
Phân 
Phân 
Phân 
PHÂN BÓN
Tưới nhỏ giọt
Tưới cảnh quan
Hệ thống lọc
Dây LDPE & phụ kiện tưới
Bộ châm phân
Bộ điều khiển & thiết bị tự động
HỆ THỐNG TƯỚI