DUNG DỊCH VỆ SINH, HIỆU CHUẨN & BẢO QUẢN ĐIỆN CỰC

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ và dung dịch hiệu chuẩn pH và EC Bluelab Care Kit
880.000 VND
Dung dịch hiệu chuẩn EC Bluelab
280.000 VND
Dung dịch hiệu chuẩn pH Bluelab
280.000 VND
Dung dịch KCl bảo quản điện cực pH Bluelab
470.000 VND
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan