TƯỚI NHỎ GIỌT

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ nhỏ giọt bù áp chia 2 ghim tưới KH2
162.000 1.350.000 
Bộ nhỏ giọt bù áp chia 4 ghim tưới KH4
246.000 2.050.000 
Bù áp nhỏ giọt Irritec 2 lít/giờ
40.800 340.000 
Bù áp nhỏ giọt Irritec 4 lít/giờ
43.200 360.000 
Bù áp nhỏ giọt Irritec 8 lít/giờ
43.200 360.000 
Dây nhỏ giọt DIAMOND 16mm
585 600.000 
Dây nhỏ giọt Irritec P1 16mm
2.500 4.250.000 
Dây nhỏ giọt ISAREN 12mm
1.000 1.000.000 
Khởi thủy nhỏ giọt nút rút 12mm
45.000 320.000 
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan