TƯỚI NHỎ GIỌT

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ nhỏ giọt bù áp chia 2 ghim tưới KH2
162.000 VND1.350.000 VND
Bộ nhỏ giọt bù áp chia 4 ghim tưới KH4
246.000 VND2.050.000 VND
Bù áp nhỏ giọt Irritec 2 lít/giờ
40.800 VND340.000 VND
Bù áp nhỏ giọt Irritec 4 lít/giờ
43.200 VND360.000 VND
Bù áp nhỏ giọt Irritec 8 lít/giờ
43.200 VND360.000 VND
Dây nhỏ giọt DIAMOND 16mm
585 VND600.000 VND
Dây nhỏ giọt Irritec P1 16mm
2.500 VND4.250.000 VND
Dây nhỏ giọt ISAREN 12mm
1.000 VND1.000.000 VND
Khởi thủy nhỏ giọt nút rút 12mm
45.000 VND320.000 VND
DANH MỤC SẢN PHẨM
Các trang liên quan